Viktigaste Punkterna:1.BMI står för Body Mass Index, och är ett värde som mäter relationen mellan ...

​Read More

Viktigaste Punkterna: 1.Din basalomsättning (BMR) är den mängd energi som din kropp förbrukar varje ...

​Read More

Viktigaste Punkterna: 1. Kroppsfett är den mängd fettmassa du har i din kropp. Din ...

​Read More

Höga kolesterolvärden är något som kan vara väldigt oroande, då det ligger som bakgrund ...

​Read More

Fibrer är något som oftast förbises när det kommer till kosten. Men hur viktigt ...

​Read More

Socker har fått en väldigt dålig bild i dagens media. Enligt en rad olika ...

​Read More