Har du svårt att veta om du borde deffa eller bulka? Lär dig urskilja exakt när du borde bulka eller deffa utifrån din personliga position.

Läs Mer

Autoreglerad styrketräning med hjälp av RPE (rated percieved effort) kan vara något för dig som vill maximera dina träningsresultat.

Läs Mer

Periodisering av styrketräning är ett grundläggande och viktigt koncept att förstå för att optimera sitt träningsupplägg och resultat.

Läs Mer

Om du är en kvinna och styrketränar på gym så är chansen stor att du inte tränar på det sätt som kommer att ge dig bäst resultat.Lär dig hur.

Läs Mer

Hur många set man ska köra är en viktig fråga när det kommer till att bygga muskler. Din träningsvolym kommer att påverka ditt resultat.

Läs Mer

Hur många repetitioner ska man köra per set? – Det är förmodligen en av de absolut vanligaste frågorna kring styrketräning.

Läs Mer